dimarts, 16 de març de 2010


Una flor és l'estructura reproductiva característica de les plantes espermatofitines o fanerògames. La funció de la flor és produir llavors a través de la reproducció sexual. Per les plantes, les llavors són la pròxima generació, i serveixen com el principal mitjà a través del qual es perpetuen i propaguen les espècies.

1 comentari: